www.999102.com 1陈叔宝和张丽华
陈叔宝是谁?陈叔宝有多宠幸张丽华?陈叔宝的皇帝生活过得有多糜烂?陈叔宝作为一个朝代的最后一个皇帝,他身上有着所有末代皇帝的通病—不问政事,那么他还有哪些不为人知的故事呢?
陈叔宝生于公元553年,是南陈最后一位皇帝。作为陈宣帝陈顼的长子,陈叔宝的皇帝之路却并不是一帆风顺的。陈叔宝曾被立为安城王世子,又做过将军,后来又当过侍中,直到公元569年,才成为皇太子。
陈叔宝的弟弟叫陈叔陵,是陈宣帝的二儿子。陈叔陵一直觊觎陈叔宝的太子之位,想要谋害陈叔宝。陈宣帝驾崩后,陈叔陵趁陈叔宝在灵柩前痛哭之时,拿刀砍陈叔宝却没有看中要害。陈叔宝被护卫救出,捡回了一条命。后来,大将萧摩诃奉命前去讨伐陈叔陵,陈叔陵最终被杀。
陈叔宝亡国
陈叔宝嫌内廷简陋,于是造了三座分别名叫临春、结绮、望仙的三个阁楼,沉檀木作栏槛、金玉宝石点缀,极尽奢华。陈叔宝每看到容色艳丽的妃子,便将她带上阁楼宠幸。
陈叔宝在位时期,整天花天酒地,大兴土木,劳民伤财。隋兵入侵之时,陈兵屡战屡败,陈叔宝听闻后日夜痛哭,后来向隋投降。
陈叔宝宠妃张丽华
张丽华出生在一个贫穷的家庭,十岁被选进宫,正好是做陈叔宝良娣龚氏的侍女。陈叔宝一见张丽华就喜欢上了。张丽华得到临幸后,没多久就怀孕了,更是受尽宠爱。
因被陈叔陵砍伤,陈叔宝登基后一直在承香殿中养病。陈叔宝十分宠幸张丽华,在养病之时把其他妃子都遣走,只留了张丽华下来照顾他。
张丽华深受陈叔宝宠爱,共为陈叔宝生下两个儿子。陈叔宝淫乱朝政,与张丽华谗言迷惑,把持朝政也有着莫大的关系。后来张丽华在隋朝灭陈时被杀。

编辑: 手机版

陈后主陈叔宝(553—604年),字元秀,南朝陈最后一位皇帝。公元582年—589年在位,在位时大建宫室,生活奢侈,不理朝政,日夜与妃嫔、文臣游宴,制作艳词。隋军南下时,自恃长江天险,不以为然。589年,隋军入建康,陈叔宝被俘。后在洛阳城病死,终年52岁,追赠大将军、长城县公,谥曰炀。

早年经历

陈叔宝,字元秀,小字黄奴,公元553年十一月出生于江陵,是陈宣帝陈顼的长子,母为皇后柳敬言。

www.999102.com,公元562年,立为安城王世子。公元566年,授宁远将军。公元567年,为太子中庶子,寻迁侍中。公元569年正月,被立为皇太子。

登基

陈叔宝虽然身为太子,但是其皇位却来得十分不易。陈宣帝的次子——即陈叔宝的弟弟陈叔陵一直有篡位之心,谋划刺杀陈叔宝。宣帝崩后,陈叔宝在宣帝灵柩前大哭,叔陵趁机用磨好的刀砍击叔宝,击中颈部,但没有造成致命伤害,叔宝在左右的护卫下逃出,派大将萧摩诃讨伐叔陵。最后叔陵被杀。

叔宝即皇帝位,就是陈朝末代皇帝——陈后主,册封沈婺华为皇后,张丽华为贵妃,孔氏为贵嫔。当初叔陵做逆时,后主脖颈被砍受伤,在承香殿中养病,摒去诸姬,独留张贵妃随侍。后主病愈,对张丽华更加爱幸。

自武帝开国以来,内廷陈设很简朴。后主嫌其居处简陋,不能作为藏娇之金屋,于是在临光殿的前面,起临春、结绮、望仙三阁。阁高数十丈,袤延数十间,穷土木之奇,极人工之巧。窗牖墙壁栏槛,都是以沉檀木做的,以金玉珠翠装饰。门口垂着珍珠帘,里面设有宝床宝帐。服玩珍奇,器物瑰丽,皆近古未有。阁下积石为山,引水为池,植以奇树名花。每当微风吹过,香闻数十里。后主自居临春阁,张贵妃居结绮阁,龚、孔二贵嫔,居望仙阁,其中有复道连接。又有王、季二美人,张、薛二淑媛,袁昭仪、何婕妤、江修容等七人,都以才色见幸,轮流召幸,得游其上。张丽华曾于阁上梳妆,有时临轩独坐,有时倚栏遥望,看见的人都以为仙子临凡,在缥缈的天上,令人可望而不可即。

相关文章